ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Παρέχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημιστικά μηνύματα είτε στις πίσω όψεις των λεωφορείων είτε σε ολόκληρα τα λεωφορεία στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η προβολή γίνεται σε εκτυπωμένο αυτοκόλλητο και αυτοκόλλητο τύπου one-way vision στα παράθυρα του οχήματος. Οι διαστάσεις για τις πίσω όψεις του κάθε οχήματος (ποικίλει για κάθε τύπο οχήματος) είναι περίπου 2,20μ. x 2,40μ. ήτοι 5,28τ.μ. Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι ένας μήνας.

Ολική επικάλυψη οχήματος και πίσω όψης λεωφορείου