Μετρο

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα διαφήμισης στο εσωτερικό του μετρού της Αθήνας.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας είναι το πιο μοντέρνο μέσο μαζικής μεταφοράς της χώρας με δυνατότητα εξυπηρέτησης 750.000 επιβατών ημερησίως. Αναλυτικότερα υπάρχουν τέσσερις τρόποι διαφήμισης:

  • Διαφημιστική προβολή σε ομάδες των 62 panels διαστάσεων 1.20m x 1.80m που βρίσκονται σε χώρους των 17 σταθμών του μετρό.
  • Επικόλληση διαφημιστικού αυτοκόλλητου σε επιφάνειες εσωτερικά των συρμών.
  • Διαφημιστική προβολή μέσω Banners (αυτοκόλλητα) και Floor Graphics εσωτερικά των σταθμών.
  • Εντυποδιανομές - ενοικίαση χώρων εσωτερικά των σταθμών.

Διαφημιστικές επιφάνειες στο εσωτερικό των συρμών και των panels του μετρό

Διαφημιστικές επιφάνειες (αυτοκόλλητα) στους εσωτερικούς χώρους του μετρό