Τι προσφέρουμε

Δείξτε στους πελάτες σας τις οικολογικές επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθείτε - 30% σε όλες της υπηρεσίες μας.


Συγκεκριμένα εάν η επιχείρησή σου:

  • Προωθεί ένα πράσινο τρόπο ζωής τονίζοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
  • Χρησιμοποιεί αποδεδειγμένα φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές παραγωγής.
  • Στηρίζει την ανακύκλωση και οποιαδήποτε δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
  • Στοχεύει σε διαφημιστικές καμπάνιες που αφορούν, οικολογικά προιόντα και παρουσιάζουν την εταιρική εικόνα της περιβαλλοντικής ευθύνης.
  • Δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η neem σας επιβραβεύει προσφέροντας -30% σε ολες τις υπηρεσίες μας.

Παίρνοντας απο την ευτυχία μας θα μοιραστούμε τη χαρά σου.

Eπικοινώνησε μαζί μας.